ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο στην «ετικέτα» των τροφίμων!
Η Ετικέτα ενός τρόφιμου, μπορεί να μας δώσει πολλές πληροφορίες.

Τα προσυσκευασμένα τρόφιμα τα οποία κυκλοφορούν εντός της Ελληνικής αγοράς, οφείλουν να αναγράφουν στην ελληνική γλώσσα όλες τις υποχρεωτικές ενδείξεις, χωρίς να απαγορεύεται η πολύγλωσση επισήμανσή τους.

Οι υποχρεωτικές ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται σε μια ετικέτα τροφίμου, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, είναι:

 • H ονομασία του τροφίμου.
 • O κατάλογος των συστατικών.
 • Κάθε συστατικό ή τεχνολογικό βοήθημα που απαριθμείται στο παράρτημα II ή προέρχεται από ουσία ή προϊόν που απαριθμείται στο παράρτημα II και το οποίο προκαλεί αλλεργίες ή δυσανεξίες και χρησιμοποιείται στην παραγωγή ή παρασκευή ενός τροφίμου και εξακολουθεί να υπάρχει στο τελικό προϊόν, ακόμη και σε τροποποιημένη μορφή.
 • Η ποσότητα ορισμένων συστατικών ή κατηγοριών συστατικών (QUID).
 • Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου.
 • Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή η τελική ημερομηνία ανάλωσης (“ανάλωση κατά προτίμηση πριν από” ή «ανάλωση έως»).
 • Οι τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης.
 • Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων.
 • Η χώρα καταγωγής ή τόπο προέλευσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και ανάλογα με την ειδική νομοθεσία που διέπει διάφορες κατηγορίες τροφίμων.
 • Οι οδηγίες χρήσης, εφόσον η παράλειψή τους θα δυσχέραινε τη σωστή χρήση του τροφίμου.
 • Για τα ποτά με περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη μεγαλύτερη από 1,2 % κατ’ όγκον, η αναγραφή του αποκτηθέντος κατ’ όγκον αλκοολικού τίτλου.
 • Η διατροφική δήλωση.

Επιπλέον των ανωτέρω ενδείξεων, επί της ετικέτας των τροφίμων είναι υποχρεωτική και η αναγραφή του αριθμού παρτίδας, όπου «παρτίδα» νοείται το σύνολο των μονάδων πώλησης ενός τροφίμου που παράγεται, παρασκευάζεται ή συσκευάζεται σε συνθήκες ουσιαστικά πανομοιότυπες.

Ας εστιάσουμε σε πληροφορίες που σχετίζονται με την «υγιεινή διατροφή»:
Η Κοινοτική Νομοθεσία (Κανονισμός ΕΕ 1169/2011) καθιστά υποχρεωτική την διατροφική δήλωση.

Η διατροφική δήλωση περιλαμβάνει την αναγραφή δεικτών όπως:

 • Της ενεργειακής αξίας, της ποσότητας των λιπαρών, κορεσμένων, υδατανθράκων, σακχάρων, πρωτεϊνών & αλατιού.

Μπορούμε λοιπόν να αντλήσουμε πολλές χρήσιμες και έγκυρες πληροφορίες που σχετίζονται με την υγιεινή διατροφή διαβάζοντας τις ΕΤΙΚΕΤΕΣ των τροφίμων.

Δεν είναι όμως μόνο οι διατροφικές πληροφορίες. Στις ΕΤΙΚΕΤΕΣ των τροφίμων μπορούμε να δούμε:
 • Τα αλλεργιογόνα.
 • Τα πρόσθετα, συντηρητικά, τα γνωστά μας «Ε».
 • Τον κωδικό έγκρισης στα ζωικά: ένα άγνωστο αλλά πολύ σημαντικό στοιχείο που μαρτυρά κάποιες σημαντικές πληροφορίες.

Για παράδειγμα: εάν το παιδί μου επιμένει να του πάρω «σνίτσελ» ας φροντίσω να του πάρω το λιγότερο φορτωμένο με πρόσθετα! Πώς; Θα αναφέρω μόνο μία πολύτιμη συμβουλή – γνώση:

Εάν είναι από εγκατάσταση

 • Mε κωδικό Α σημαίνει ότι είναι «παρασκεύασμα κρέατος».
 • Mε κωδικό ΙΜΡ σημαίνει ότι είναι «προϊόν με βάση το κρέας», αυτό που λέμε: αλλαντικά.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1333/2008 που αφορά τα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, η 2η κατηγορία επιτρέπεται να περιέχει πολλαπλάσια διαφορετικά πρόσθετα σε σχέση με τα προϊόντα της 1ης κατηγορίας!

H πηγή του άρθρου βρήσκετε εδώ.
Τελευταία τροποποίηση: Thursday, 16 June 2022, 9:54 AM