Πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα για την προώθηση φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία

Το Νοέμβριο του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από προτροπή του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο της Κοινής Οργάνωσης Αγορών των οπωροκηπευτικών, προώθησε ένα σχέδιο για την παροχή φρούτων και λαχανικών σε παιδιά σχολικής ηλικίας, ενώ παρόμοιο σχέδιο προωθήθηκε και για την παροχή γάλακτος στα σχολεία.

Από τον Αύγουστό του 2017 τα δύο αυτά σχέδια ενοποιήθηκαν σε ένα πρόγραμμα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία της ΕΕ., ώστε να είναι αποτελεσματικότερο και να εστιάζει περισσότερο στην υγεία και στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Το πρόγραμμα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού προγράμματος για την ευρωπαϊκή γεωργία και για τα οφέλη της υγιεινής διατροφής, στηρίζει:

Διανομή προϊόντων:

Περιλαμβάνεται η διανομή φρούτων, λαχανικών, γάλακτος και ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων σε μαθητές από το νηπιαγωγείο έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σε κάθε χώρα τα προϊόντα επιλέγονται με βάση την εποχή, την ποικιλία, τη διαθεσιμότητα, καθώς και τα χαρακτηριστικά τους, που συνδέονται με την υγεία και το περιβάλλον. Μπορούν να επιλεγούν προϊόντα τοπικά, βιολογικά, καθώς και προϊόντα ποιότητας.

Εκπαιδευτικά μέτρα:

Στηρίζονται εκπαιδευτικά μέτρα, όπως μαθήματα, επισκέψεις σε αγροκτήματα, σε σχολικούς κήπους, σε εργαστήρια γευσιγνωσίας και μαγειρικής, θεματικές ημερίδες και παιχνίδια. Στόχος είναι η ανανέωση της σχέσης των παιδιών με τη γεωργία και η απόκτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών.

Μέτρα ενημέρωσης:

Προωθούνται δραστηριότητες ενημέρωσης με σκοπό την προβολή του προγράμματος, καθώς και την ορθή λειτουργία του με μέτρα παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Κατά τη σχολική χρονιά 2017–2018, περίπου 159 000 σχολεία και πάνω από 20,2 εκατομμύρια παιδιά ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα, ενώ διανεμήθηκαν 65,5 εκατομμύρια κιλά φρέσκων φρούτων και λαχανικών και 178 εκατομμύρια λίτρα γάλακτος.

Κατά τη σχολική χρονιά 2018–2019, πάνω από 19.4 εκατομμύρια παιδιά ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα, ενώ διανεμήθηκαν 71 εκατομμύρια κιλά φρέσκων φρούτων και λαχανικών και 167 εκατομμύρια λίτρα γάλακτος.

Τελευταία τροποποίηση: Wednesday, 8 June 2022, 4:04 PM