Έρευνα

Συμπληρωματικά με τα εκπαιδευτικά μέτρα του Προγράμματος για την προώθηση φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία και τις δράσεις ενημέρωσης για τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών, όπως η διεξαγωγή Webinars, η παροχή στοχευμένων συμβουλών και ενημερωτικού υλικού, το πρόγραμμα υλοποιεί και on-line έρευνα.

Η έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση γνώσεων, συνηθειών, στάσεων, αντιλήψεων και απόψεων, σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες των μαθητών και το πλαίσιο καθημερινής διαβίωσης, ώστε μέσα από τα αποτελέσματα να κατευθυνθούν με μεγαλύτερη επιτυχία οι δράσεις του έργου.

Η υλοποίηση της έρευνας λαμβάνει υπόψη και εφαρμόζει το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι ανώνυμη και αποτελεί εξαιρετικά χρήσιμη βοήθεια.

Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας.

Ναι θέλω να βοηθήσω και να συμμετάσχω στην έρευνα

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου
Τελευταία τροποποίηση: Wednesday, 15 June 2022, 7:12 AM