Τα Βασικά Θρεπτικά συστατικά και οι Τιμές αναφοράς διαιτητικής πρόσληψης “DRVs” Dietary Reference Values.

Είναι γνωστός ο ρόλος και η σημασία των Βασικών Θρεπτικών συστατικών στην διατροφή όλων και κυρίως των παιδιών μας.

  • Γνωρίζουμε όμως από ποιες τροφές θα πάρουμε τα Βασικά θρεπτικά συστατικά;
  • Ποια είναι η τιμή αναφοράς πρόσληψης του πληθυσμού (PRI) ;
  • Ποια είναι η τιμή ημερήσιας επαρκούς πρόσληψης (AI);
  • Που διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα του πληθυσμού;

Μπορούμε να βρούμε απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων (EFSA) και τον Ενιαίο Φορέα Τροφίμων (ΕΦΕΤ) πατώντας στον αντίστοιχο για κάθε συστατικό σύνδεσμο παρακάτω. Εάν για παράδειγμα θέλετε να μάθετε για τις πρωτεΐνες, επιλέγοντας το πρώτο link θα δείτε ένα έγκυρο και εμπεριστατωμένο κείμενο σχετικά με το τι είναι οι πρωτεΐνες, ποιες είναι οι πηγές, δηλαδή οι τροφές από τις οποίες θα τις προσλάβει ο οργανισμός μας, η τιμή αναφοράς πρόσληψης, δηλαδή τα g/kgr (τα γραμμάρια προσλαμβανόμενης ουσίας ανά κιλό σωματικού βάρους) ανά ημέρα και ανά ηλικιακή κατηγορία όπως προτείνει η EFSA. Αντίστοιχες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε όποιο συστατικά σας ενδιαφέρει:

Μπορούμε να βρούμε απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων (EFSA) και τον Ενιαίο Φορέα Τροφίμων (ΕΦΕΤ) πατώντας στον αντίστοιχο για κάθε συστατικό σύνδεσμο παρακάτω. Εάν για παράδειγμα θέλετε να μάθετε για τις πρωτεΐνες, επιλέγοντας το πρώτο link θα δείτε ένα έγκυρο και εμπεριστατωμένο κείμενο σχετικά με το τι είναι οι πρωτεΐνες, ποιες είναι οι πηγές, δηλαδή οι τροφές από τις οποίες θα τις προσλάβει ο οργανισμός μας, η τιμή αναφοράς πρόσληψης, δηλαδή τα g/kgr (τα γραμμάρια προσλαμβανόμενης ουσίας ανά κιλό σωματικού βάρους) ανά ημέρα και ανά ηλικιακή κατηγορία όπως προτείνει η EFSA. Αντίστοιχες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε όποιο συστατικά σας ενδιαφέρει:

Διαφέρουν ανάλογα με το στάδιο της ζωής και το φύλο.

Έχουν πολλούς σκοπούς, όπως την αξιολόγηση της διατροφικής ποιότητας της δίαιτας ατόμων ή ομάδων, τον σχεδιασμό δίαιτας (π.χ. γεύματα σε σχολεία), την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τη διατροφή, την παροχή συμβουλών για τη δίαιτα, τη θέσπιση τιμών αναφοράς για την επισήμανση των τροφίμων και την ανάπτυξη πολιτικών στη διατροφή και στα τρόφιμα.

H Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων (EFSA) σχεδίασε ένα εύχρηστο εργαλείο για τον υπολογισμό των Τιμών αναφοράς διαιτητικής πρόσληψης “DRVs” στον παρακάτω σύνδεσμο, στον οποίο μπορείτε να επιλέξετε για παράδειγμα να δείτε τις τιμές αναφοράς για το παιδί σας, επιλέγοντας αρχικά ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟΧΟ / TARGET POPULATION, στο επόμενο βήμα την ηλικιακή ομάδα, μετά την ακριβή ηλικία και το φύλο του παιδιού σας και στο τελευταίο βήμα τα συστατικά για τα οποία επιθυμείτε να γνωρίζετε τις τιμές αναφοράς: Χρήσιμος Σύνδεσμος

ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΧΡΗΣΗΣ: Τέλος, μην ξεχνάτε ότι το DRV Finder είναι ένα διαδραστικό εργαλείο που παρέχει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στις Διατροφικές Τιμές Αναφοράς (ΔΤΑ -DRVs) για θρεπτικά συστατικά που έχουν εκδοθεί από την EFSA. Προορίζεται για τους τελικούς χρήστες αυτών των τιμών, όπως διατροφολόγους και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, αρμόδιους για τη διαχείριση της επικινδυνότητας (risk managers), τη χάραξη πολιτικής (policy-makers), παρασκευαστές τροφίμων και επιστήμονες. Τα DRVs δεν αποτελούν στόχους για θρεπτικά συστατικά ή συστάσεις για μεμονωμένα άτομα.

  • Εάν θέλετε να δείτε ποιες είναι οι ενεργειακές απατήσεις ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και κάποιες ιδιαίτερες καταστάσεις. (όπως ο θηλασμός ή η εγκυμοσύνη) Πατήστε εδώ
  • Εάν θέλετε να δείτε πόσο νερό πρέπει να πίνουμε. Πατήστε εδώ
  • Εάν θέλετε μια γνωριμία με τα Βασικά θρεπτικά συστατικά. Πατήστε εδώ
Τελευταία τροποποίηση: Wednesday, 15 June 2022, 4:39 PM